សុខភាពនឹងចំណេះដឹង

តើគួរទេឪពុកម្ដាយនិយាយបញ្ហាសុខភាពបន្ដពូជប្រាប់ទៅកូន?

តាមទម្លាប់និង​វប្បធម៌នៅអាស៊ី ជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជា គ្រួសារភាគ ច្រើនមិនយល់ស្របអំពីការនិយាយបើកចំហរអំពី​បញ្ហាសុខភាពបន្ដពូជ ប្រពន្ធ័សុខភាពបន្តពូជ​ វិធីសាស្ត្រពន្យារកំណើត ជាពិសេសអំពីការ រួមភេទ។ មូលហេតុមួយនៃការបិទបាំងឬមិនចង់និយាយអំពីបញ្ហាអស់ទាំងនេះក៏ពីព្រោ...

តើគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីការប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងគ្រួសារ រវាងឪពុកម្ដាយ និងកូនបានប្រសើរឡើង?

ស្ថានភាពបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះមានការវិឌ្ឍនជឿនលឿនខ្លាំងរហូតពេលខ្លះវាមិនគួរឲ្យជឿថាវាអាចកើតឡើងនិងធ្វើបាន។ ស្របពេលគ្នានេះដែរ ស្ថានភាពសង្គមគ្រួសារខ្លះហាក់បីដូចមិនទាន់ បានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរត់តាមបច្ចេវិជ្ជាដ៍ទំនើបនេះ។ ប្រឈមមុខនឹងទូរស...

តើគួរតៀមរៀបចំគ្រួសារដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមានសេក្ដីសុខ? “ត”(ការស្វែងយល់ពីដំណាក់កាលទី៤នៃវដ្ដជីវិតរបស់មនុស្...

ពេលមុនយើងបានពិភាក្សាគ្នាពីការស្វែងយល់ពីដំណាក់កាលទី៣នៃវដ្ដជីវិត ដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ការវិឌ្ឍន៍ធម្មតា​របស់កុមារ​អាយុ ២ឆ្នាំដល់ ១២ឆ្នាំ។ យ៉ាងណាក្ដីមុនពេលចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីដំណាក់កាលទី៤នេះ វ័យជំទង់ អាយុ១៣ដល់អាយុ១៩ឆ្នាំ ខ្ញុំសូមបន្ដការពិភាក្សាពីការវិ...

តើគួរតៀមរៀបចំគ្រួសារដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមានសេក្ដីសុខ? “ត”

ពេលមុនយើងបានពិភាក្សាគ្នាពីការស្វែងយល់ អំពីដំណាក់កាលទី១​នៃវដ្ដជីវិត ដែលមានទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់ប្តី ឬប្រពន្ ធដែលទើបនឹងរៀការរួច ហើយនិងការចង់បាន កូនថាតើយើងត្រូវ ស្វែងយល់អ្វីខ្លះ ត្រៀមរៀបចំអ្វីខ្លះដើម្បីអាចមានកូនដែលមានប្រាជ្ញា ឆ្លាតវៃម្នាក់ពេលអនាគ...

តើគួរតៀមរៀបចំគ្រួសារដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមានសេក្ដីសុខ?

មនុស្សគ្រប់រួបឆ្លងកាត់ការវិវត្តនៃជីវិតរស់នៅអន្ទោកអន្ទោលប្រែប្រួលវិលវល់ឥតឈប់ឈរនៅក្នុងពិភពដ៍ស្មុគស្មាញនេះ។ ជីវិតពើបប្រទះនិង សេចក្ដីសុខ និងទុក្ខលាយឡំគ្នា។ មិនមានអ្នកណាអាចគេចវេះឲ្យផុតនូវការ​អន្ទោល ​ក្តី​សុខ ទុក្ខ ឬក្ដីនិរាស ព្រាត់​ប្រាស​គ្នាបានឡើយ។ មនុស...

ការស្វែងយល់ពីប្រពន្ធ័សុខភាពបន្តពូជស្ត្រី និងការលូតលាស់នៃរាងកាយ

ស្ត្រីទាំងឡាយគួរតែស្វែងយល់អំពីប្រពន្ធ័បន្តពូជឱ្យបានច្បាស់ជាពិសេសពេលមានរដូវ។ ស្ត្រីជាច្រើនចាប់ផ្តើមមានរដូវដំបូងរបស់ខ្លួននៅអាយុ១៣-១៦ឆ្នាំ ហើយអ្នកខ្លះទៀតមានអាយុលើសពីនេះក៏មាន។ ការមានរដូវគឺជាការបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីនោះពេញវ័យ (ពេញក្រមុំ) ដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់...

ការស្វែងយល់ពីប្រពន្ធ័សុខភាពផ្លូវភេទបុរស និងការលូតលាស់នៃរាងកាយ

វាជាការសំខាន់ណាស់ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទាំងស្រីទាំងប្រុសត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីការលូតលាស់នៃរាងកាយ ការប្រែប្រួលអារម្មណ៍ និងអនាម័យរាងកាយជាពិសេសសុវត្ថិភាពក្នុងការរួមភេទ មុនពេលអ្នកឈានចូលដល់​វ័យ​សកម្មក្នុងការរួមភេទ។ ការប្រែប្រួលរាង្គកាយរបស់ក្មេងប្រុស ...

ការស្វែងយល់អំពីវយវឌ្ឍនាការរបស់កុមារ

ហេតុអ្វីទើបការស្វែងយល់អំពីវយវឌ្ឍនាការរបស់កុមារសំខាន់? ដើម្បីដឹងអំពីការធំចម្រើនវ័យរបស់កុមារមានដំណើរខុសប្រក្រតី យើងគប្បី ដឹងអំពីប្រភេទនៃការធំចម្រើនវ័យធម្មតាតាមដំណាក់កាលនៃអាយុកុមារ។ ភាពខុសប្រក្រតីនៃការធំលូតលាស់របស់កុមារអាចមានការខុសគ្នាដោយកង្វះអាហារូ...

ការថែទាំសុខភាពជាមូលដ្ឋាន៥របៀប

តើការថែទាំសុខភាពជា​មូលដ្ឋាន៥របៀបមានអ្វីខ្លះ? ការសម្រាកកំដៅរាងកាយអនាម័យអាហារូបត្ថម្ភទឹក ឬសារៈធាតុទឹក ហេតុអ្វីទើបការថែទាំសុខភាពជា​មូលដ្ឋាន៥របៀបមានសារៈសំខាន់?      ធ្វើឱ្យសុខភាពមានលំនឹងល្អឆាប់ជាពីជំងឺនានាការពារជំងឺនា...
- Advertisement -

ព័ត៌មានថ្មីៗ