ក្លឹបPKNS ចាប់ផ្តើមសរសេរជាភាសាខ្មែរដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនកម្ពុជា

132

យើងសង្កេតឃើញថា ក្លឹបដែលចាន់វឌ្ឍនាកាកំពុងប្រកបអាជីបបច្ចុប្បន្នកំពុងតែចាប់ផ្តើមធ្វើការប្រមូលអ្នកគាំទ្រពីប្រទេសកម្ពុជា និងសរសេរជាភាសាខ្មែរកាលពីមិ្សលមិញនេះក្នុងជំនួបរវាង PKNS & PKNP ដែលក្លឹបរបស់កីឡាកររូបនេះទទួលបានពិន្ទុពីក្រុមភ្ញៀវ ៣ពិន្ទុ ក្នុងលទ្ធផល 1-0 ហើយមុនកាលប្រកួតមកដល់ក្លឹបដែលលេងក្នុងលីគលំដាប់ទី១ Malaysia បានបង្ហាះក្នុងគេហទំព័រ Facebook ជាសាធារណះដូចខាងក្រោម៖