តើគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីជៀសវាងការចាញ់កលបោកបញ្ឆោតគេ?

178

គំនិតមួយជ្រុង!

វាជាការពិបាកសម្រាប់ការជៀសឲ្យផុតអំពីការចាញ់កលបោកបញ្ឆោតគេ ហើយក៍មិនមានក្បូនតម្រា ឬវិធីសម្រាប់ការត្រៀមទប់ទល់ការពារខ្លួន ណាមួយឲ្យជាក់លាក់ដែរ។

ប៉ុន្តែមនុស្សច្រើននាក់ តែងតែធ្លាក់ខ្លួនចាញ់កលបញ្ឆោតគេ ក្នុង​ករណីដែល គេរំជួលចិត្តដោយសារអ្នកបោកប្រាស់គេចេះប្រើសំដីផ្អែមល្អែម បង្ហាញពី ឥរិយាបថគួរឲ្យ​ស្រ​ឡា​ញ់​ និងគួរឲ្យទុកចិត្ត។ល។

កក្ដាដែលនាំឲ្យចាញ់បោកគេគឺព្រោះតែយើង៖

  • ចិត្តទន់ ឆាប់អាណិតគេដោយប្រការណាមួយ។
  • ឆាប់ជឿទុកចិត្តគេ ហើយគិតថាគេក៍មនុស្សល្អដូចខ្លួនដែរ។
  • ចង់បានរបស់ទ្រព្យគេ ដោយភាពលោភលន់។

ដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយការចាញ់កលបញ្ឆោតគេ គួរប្រយត្ន័ចំណុតខាងលើ។