ការដ្ឋានស្ពានជ្រោយចង្វារ មិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន សម្រេចបាន ៩៣%

258

ស្ពានជ្រោយចង្វារ ដែលជាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា ជប៉ុនមកនេះថ្ងៃនេះសម្រេចបាន93%ហើយ គ្រោងដាក់ឱ្យដំណើរការនៅកំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខ។

នេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការបង្ហោះពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

ប្រភព រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ