បើកឆាកដំបូងសមាជិកជំរើសជាតិកម្ពុជាទាំងពីរក្រុមចែកគ្នា មួយពិន្ទុម្នាក់នៅក្នុងពានរង្វាន់ម៉ាឡេស៊ី

148

សម្រាប់តង់ទី១ យើងពេលឃើញថាក្រុមរបស់ចន្ថាប៊ិនបានវាយសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមភ្ញៀវ។ តែលទ្ធផលក្នុងការប្រកួតតង់ទីមួយបានត្រឹមស្នើ។ ជាមួយគ្នានេះដែលក្នុងតង់ទីពីរក្រុមរបស់វឌ្ឍនាការបានសម្រេចទីយ៉ាងល្អដែល វឌ្ឍនាការផ្ទាល់ជាអ្នកចែកបាល់ពីជ្រុងម្ខាងអោយមិត្តរួមក្រុមតែតចូលក្នុងនាទីទី65ដោយ
Nicholas Swirad ក្នុងលទ្ធផល TFC 0 -1 PKNS។ ដោយឃើញក្រុមភ្ញៀវនាំមុខបានមួយគ្រាប់ ក្រុមរបស់ចន្ថាប៊ិនបានវាយបកសម្រេចក្នុងលទ្ធផល 1-1 ដោយកីឡាករ
Malik ក្នុងនាទីទី89។