ក្រុមធារីចន្ថាប៊ីន នឹងត្រូវប៉ះជាមួយក្រុមរបស់កីឡាជើងស៊ុតចាន់វឌ្ឍនាកា ក្នុងការប្រកួតបើកឆាកលីគកំពូលម៉ាឡេសុី

165

សូមបងប្អូនរង់ចាំតាមដានទស្សនាការប្រកួតយប់នេះរវាងក្លឹបរបស់កីឡាករ ធារី ចន្ថាប៊ីន (Terengganu) ត្រូវទទួលក្រុមភ្ញៀវក្លឹបរបស់កីឡាករ ចាន់ វឌ្ឍនាកា(PKNS)ក្នុងការប្រកួតបើកឆាកលីគកំពូលម៉ាឡេស៊ីរដូវកាលថ្មី ក្នុងពានរង្វាន់ Malaysia Liga Super 2019 នាម៉ោង8យប់នេះ ដែលជាម៉ោងនៅកម្ពុជា។